De Overijssel Dagboeken

 

 

Inleiding OverijsselOverijssel kan zijn ons over de 12 provincies over Nederland. Het grenst aan de provincies Drenthe, Friesland, Flevoland, Gelderland en het buurland Duitsland. De hoofdstad van Overijssel is Zwolle. Overijssel wordt ook wel een “Tuin betreffende Holland” genoemd, omdat dit bezit een grote hoeveelheid aan natuur.

Je kunt Overijssel onderverdelen in 3 segmenten: Een kop betreffende Overijssel, Salland en Twente.

Iedere regio heeft zijn eigen uiterlijk. In de kop over Overijssel tref je veel drinkwater (meren) aan, Salland heeft heuvels betreffende heel wat weilanden en in Twente zie je heel wat bossen. Kortom in Overijssel is veel te ervaren!!

 

 

Historie van OverijsselDe allereerste mensen welke dit gebied Overijssel bezochten, hadden nauwelijks vaste woonplaats. Ze leefden als zwervers en waren volledig afhankelijk over een natuur. Zij leefden aangaande de jacht, een visvangst en het verzamelen aangaande wilde vruchten, wortels en noten.Ingeval werktuig gebruikten zij vuurstenen. Die vuurstenen bestaan in omvangrijke aantallen in de grond tot uw beschikking. Om 2500 wegens Christus begon een mens een eigen plaats te uitkijken. Een eerste landbouwers kozen de zandgronden over Twente en plaatsen langs de Vecht en Regge teneinde te wonen. Pas in de vroege Middeleeuwen gingen een mensen in een IJsselstreek wonen. Uit deze tijd zijn verder heel wat werktuigen en gebruiksvoorwerpen betreffende aardewerk gevonden. Tot een vijftiende eeuw werd Overijssel nog Oversticht genoemd. Dit Sticht kan zijn een antieke titel wegens Utrecht, de bisschopsstad, welke tot in een dertiende eeuw macht uitoefende over ons omvangrijk gebied. Later kreeg dit gebied de titel Overijssel, die benaming was bedacht via een mensen in dit westen die spraken aan dit gebied aan de overzijde met een IJssel.

In een tijd betreffende Willem I kwam er in Overijssel verdere zorg vanwege handel en nijverheid (metaal en textiel). Terwijl Willem I aan een macht is (1835)worden er belangrijke verkeersverbindingen geschapen. Zo ontvangt Zwolle verbinding betreffende Overijssel een IJssel en zo ook verbinding betreffende de Zuiderzee.Omdat er meer industrie komt, horen te er verdere wegen en waterwegen geschapen worden.In Twente kan zijn daar heel wat textielindustrie, Twente verandert van ons boerengebied naar ons vlug groeiend industriegebied.Naast een aanleg over een Overijsselse kanalen komt daar om 1864 de 1e spoorwegverbinding.

In de twintigste eeuw volgen de ontwikkelingen mekaar sneller. Op de steden groeien en daar worden Vacatures Zuid Holland Fulltime verdere wegen aangelegd, waaronder zelfs ons autobaan. De sterke bevolkingstoename Vacature Alblasserdam zorgt daar voor het oude boerderijen verdwijnen en nieuwbouwwijken uitkomen. Nu bezit Overijssel enkele grote steden betreffende totaal 2.084.509 inwoners.

 

 

 

 

Salland

De landbouwers hadden akkers nodig teneinde voedsel te verbouwen. Ervoor hadden ze bossen gekapt. Die afgekapte bossen zijn toen heidevelden geworden. Een meeste heidevelden zijn weer bossen ofwel landbouwgrond geworden. Een velden die alsnog aan zijn gebleven zijn natuurreservaten geworden teneinde nog ons oud stukje landschap te behouden.

 

 

TwenteTwente bezit veel geschiedenis. Dit heeft veel platteland, korte steden en omvangrijke loofbossen. Twente is dit oostelijke deel met Overijssel. Het is ons hete streek betreffende z’n kronkelende beekjes, riviertjes en bossen. Er zijn in Twente heel wat Saksische boerderijen (dat is ons type boerderij). De grondsoort in Twente kan zijn zand en een weinig klei. Enige plaatsen in Twente bestaan: Delden, Enschede, Oldenzaal, Almelo, Hengelo, Denekamp en Rijssen.

In het oosten van Twente stroomt dit riviertje de Dinkel.Een Dinkel heeft ons lengte betreffende 84 kilometer, maar 44 kilometer ligt in Duitsland. Dit is ons zijrivier betreffende de Vecht. Voorbij de Dinkel zijn opwindende loof- en naaldbossen te gadeslaan en koren- en heidevelden. Juiste begin over de Dinkel kan zijn het ons smal riviertje, daarop wordt een Dinkel langzamer breder. Twente kan zijn een essentieel industriegebied. De grootste industrieplaatsen bestaan: Enschede, Vacatures Zuid Holland Zorg En Welzijn Almelo en Hengelo. In Enschede waren veel textielfabrieken. Ten Cate en Gelderman waren welbekende namen.Na 1967 zijn daar veel textielfabrieken kunnen sluiten. Niet slechts textiel was er in Twente doch tevens metaalindustrie, denk in Hengelo doch aan Stork en Holec, Tevens waren er ook steenfabrieken.

 

 

Een vlag en het wapen over Overijssel


De vlag met Overijssel heeft in dit midden ons kleine blauwe golvende balk. Het is het symbool van de IJssel. Met de boven en de onderkant kan zijn een recht rooie balk. Welke loopt niet zeker door tot een blauwe balk doch daar tussen komt alsnog een gele balk. Met allebei Vacatures Den Haag de kanten.

Het wapen over Overijssel is ons schild met daarop een rood “klimmende” leeuw. Er achter loopt ons golvende lijn (IJssel). Boven dit schild zit een 5 bladerige kroon. Dit wapen is aan twee kanten vastgehouden via 2 klimmende leeuwen met natuurlijke kleur

overijssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De Overijssel Dagboeken”

Leave a Reply

Gravatar