Fascinatie over Overijssel

 

 

Inleiding OverijsselOverijssel is een over een 12 provincies over Nederland. Het grenst aan de provincies Drenthe, Friesland, Flevoland, Gelderland en dit buurland Duitsland. De hoofdstad van Overijssel kan zijn Zwolle. Overijssel is dit wordt ook wel de “Tuin van Holland” genoemd, aangezien dit bezit ons omvangrijke hoeveelheid met milieu.

Jouw kan Overijssel onderverdelen in 3 segmenten: Een kop over Overijssel, Salland en Twente.

Elke streek heeft zijn eigen figuur. In een kop met Overijssel tref jouw heel wat drinkwater (meren) aan, Salland heeft heuvels met heel wat weilanden en in Twente zie jouw heel wat bossen. Kortom in Overijssel kan zijn veel te ervaren!!

 

 

Geschiedenis betreffende OverijsselDe 1e personen welke dit gebied Overijssel bezochten, hadden nauwelijks vaste woonplaats. Ze leefden indien zwervers en waren compleet afhankelijk betreffende een milieu. Ze leefden met een jacht, een visvangst en dit verzamelen betreffende wilde vruchten, wortels en noten.Mits werktuigen gebruikten ze vuurstenen. Die vuurstenen bestaan in omvangrijke aantallen in een grond gevonden. Rond 2500 vanwege Christus begon de mens een eigen locatie te zoeken. Een 1e landbouwers kozen een zandgronden over Twente en plaatsen voorbij de Vecht en Regge teneinde te wonen. Pas in een vroege Middeleeuwen gingen een mensen in de IJsselstreek wonen. Uit deze tijd zijn tevens veel werktuigen en gebruiksvoorwerpen van aardewerk tot uw beschikking. Tot een vijftiende eeuw werden Overijssel nog Oversticht genoemd. Het Sticht is een oude benaming voor Utrecht, de bisschopsstad, welke tot in de dertiende eeuw macht uitoefende over een groot gebied. Later kreeg het gebied de naam Overijssel, deze naam was bedacht door de lieden in dit westen die spraken over het gebied met een overzijde betreffende een IJssel.

In de tijd betreffende Willem I kwam daar in Overijssel meer zorg wegens handel en nijverheid (metaal en textiel). Terwijl Willem I aan de macht kan zijn (1835)geraken er belangrijke verkeersverbindingen geschapen. Zo ontvangt Zwolle verbinding met een IJssel en zo tevens verbinding met de Zuiderzee.Omdat er verdere industrie komt, horen te er meer wegen en waterwegen geschapen geraken.In Twente is er veel textielindustrie, Twente verandert over ons boerengebied naar een vlug groeiend industriegebied.Behalve de aanleg met een Overijsselse kanalen komt er om 1864 een 1e spoorwegverbinding.

In een twintigste eeuw volgen de ontwikkelingen elkaar eerder. Op een steden groeien en daar worden verdere wegen aangelegd, waaronder ook een autobaan. De sterke bevolkingstoename zorgt er voor het antieke boerderijen verdwijnen en nieuwbouwwijken komen. Nu heeft Overijssel verschillende omvangrijke steden betreffende totaal 3.084.509 inwoners.

 

 

 

 

Salland

De landbouwers hadden akkers benodigd om voedsel te verbouwen. Ervoor hadden ze bossen gekapt. Welke afgekapte bossen zijn toentertijd heidevelden geworden. De meeste heidevelden zijn wederom bossen of landbouwgrond geworden. Een velden welke nog aan bestaan gebleven zijn natuurreservaten geworden teneinde nog een oud stukje landschap te behouden.

 

 

TwenteTwente bezit veel historie. Dit heeft heel wat platteland, korte steden en grote loofbossen. Twente kan zijn dit oostelijke deel aangaande Overijssel. Dit kan zijn een hete streek met z’n kronkelende beekjes, riviertjes en bossen. Daar zijn in Twente heel wat Saksische boerderijen (dat kan zijn ons type boerderij). De grondsoort in Twente kan zijn zand en ons beetje klei. Enige plaatsen in Twente zijn: Delden, Enschede, Oldenzaal, Almelo, Hengelo, Denekamp en Rijssen.

In dit oosten van Twente stroomt het riviertje een Dinkel.De Dinkel heeft ons lengte van 84 kilometer, maar 44 kilometer ligt in Duitsland. Dit is een zijrivier met een Vecht. Langs de Dinkel bestaan mooie loof- en naaldbossen te gadeslaan en koren- en heidevelden. Juiste begin betreffende een Dinkel is het ons smal riviertje, achteraf is een Dinkel langzamer breder. Twente is een essentieel industriegebied. De grootste industrieplaatsen zijn: Enschede, Almelo en Hengelo. In Enschede waren heel wat textielfabrieken. Ten Cate en Gelderman waren welbekende namen.Na 1967 zijn er heel wat textielfabrieken gaan sluiten. Niet louter textiel was daar in Twente maar tevens metaalindustrie, denk in Hengelo doch aan Stork en Holec, Ernaast waren er steenfabrieken.

 

 

Een vlag en het wapen betreffende Overijssel


Een vlag van Overijssel heeft in dit middelpunt een korte blauwe golvende balk. Het is het symbool met de IJssel. Met de zegt men ook over Overijssel boven en de onderkant kan zijn een recht rooie balk. Welke loopt niet volstrekt door tot een blauwe balk maar er tussen komt alsnog een gele balk. Met allebei de kanten.

Het wapen betreffende Overijssel kan zijn een schild betreffende daarop ons rood “klimmende” leeuw. Daar voor loopt ons golvende lijn (IJssel). Boven het schild zit een 5 bladerige kroon. Het wapen is met 2 kanten vastgehouden door twee klimmende leeuwen over natuurlijke kleur

overijssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Fascinatie over Overijssel”

Leave a Reply

Gravatar